Styrelse

BADMINTONKLUBBENSVERKSAMHETSBERATTELSEFOR 2017.
Styrelsens utseende under det gångna året: Ordförande:ThomasLundkvist,tel:0709561605 Kassör:Maurice Mogard,tel:42004 Sekreterare:OveLiljebert,tel:46192. övrigaledamoter:MargaretaCruseman, tel:41226,RobertWahlgren,tel:070-8847644.

Spelgrupper: Klubben hade tre  grupper: Tvåsom spelar i Badmintonstadion(Skanstull),seniorer på fredagar 09:30-10:30 samt den yngre avdelningen måndagar16:00-18:00. En tredje grupp huserar i Kista-hallen (HNyman med flera).

    Klubbmästerskap:Det kunde tyvärr ej spelas något KM under höst enda Tennisstadions badmintonverksamhet
    upphörde {2016); andra banalternativ var svårfunna.

    Medlemmar: Klubben har under året haft 10 medlemmar. Årsavgiften var150kr och betalas in till Bankgiro 520-0415.
    Medlem som har    kontrakterad tid och betalt medlemsavgift året innan fårbidrag av klubben till banhyran.

    Alla som är intresserade av medlemskap uppmanas kontakta Maurice Mogard eller Thomas Lundkvist.

 

Lidingö18 januari 2018.

Thomas Lundkvist - Ordförande